Jornada IMPULS DEL BIOGÀS AL SECTOR DE L’AIGUA.

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya va celebrar el passat 6 de març la jornada Impuls del biogàs al sector de l'aigua juntament amb el Catalan Water Parentship a l'Edifici Eurecat de Manresa. 

Més de 50 assistents parlant sobre les sinergies entre aigua i biogàs. Mar León, gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua va destacar el compromís de l'entiat per impulsar projectes de bioenergia i aigua per descarbonitzar el terriotori català.

La primera intervenció va ser a càrrec de Pilar Icaran, responsable de Desenvolupament de mercat de biometà a l'empresa Nortegas. Amb més de 20 anys d'experiència en el sector del biogàs; la Pilar va parlar sobre la codigestió de residus agroindustrials en depuradores d'aigua.

Alessandro Solimeno, Project Manager de CETAQUA va exposar el projecte NIMBUS que l'empresa està duent a terma a la planta EDAR del Baix Llobregat. Seguidament, Òscar Guerrero, investigador del grup de recerca Genocov-UAB va explicar el procés de producció d'hidrogen amb cel·les electrolítiques microbianes per a la biometanació.

La tercera intervenció va anar a càrrec de Beatriz Corzo, gestora de projectes R+D+i del Grup Sorigué, que va exposar quins són els reptes de futur de les plantes de biogàs a Catalunya. El Consorci Besòs Tordera, representat per Begoña Martínez, va presentar el projecte BioVo. L’objectiu del BioVO és la generació de biometà, un gas renovable, a través de l’aprofitament de part del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del CGRVO i a l’EDAR Granollers del Consorci Besòs Tordera.

Va tancar la sessió de xerrades, l'Adam Subirana, unit Business Manager a Bimeo, l'empresa catalana pionera en oferir solucions integrades en els processos de producció de biogàs. L'Adam va parlar sobre la planta d'upgrading de biogàs a l'EDAR de Manresa.

La jornada va finalitzar amb una interessant visita a la planta EDAR d'Aigües de Manresa.