Jornada DESCARBONITZACIÓ AL SECTOR DEL PACKAGING.

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya va celebrar el passat 13 de març la jornada Descarbonització al sector del Packaging juntament amb el Packaging Clúster del Packaging a Sarrià de Ter. Una jornada per conèixer els beneficis de la bioenergia en els processos de descarbonització industrial.

Una cita que va reunir més de 30 professionals del món de l'energia i l'envàs i l'embalatge per parlar sobre les possibilitats de la descarbonització del sector del packaging. Marc Cortina, Clúster Manager del Clúster de Bioenergia de Catalunya, va destacar que la biomassa "és l'única font d'energia renovable realment gestionable i emmagatzemable, que pot proporcionar calefacció, refrigeració, vapor, electricitat i combustible pel transport.

La primera intervenció va ser a càrrec de Daniel Solé, Sales Manager de VYNCKE, que va exposar quines són les qüestions que cal considerar per tirar endevant una planta de biomassa industrial.

ATTSU, de la mà del seu president Francesc Johé, va presentar algunes de les seves calderes. L'empresa fabrica diferents tipus de calderes que s'adapten a les necessitats de cada empresa. Seguidament va parlar Jordi Valls, admnistrador de Pere Valls, empresa pionera a Catalunya en la incorporació de bioenergia a les seves instal·lacions. La paperera ha aconseguit reduir un 35% la seva despesa energètica gràcies al canvi de gas per biomassa.

Finalment, Cristina Pita, responsable de Medi Ambient d'Hinojosa Paper Sarrià, va explicar com l'empresa treballa la bioenergia. De fet, van acabar l'any 2022 amb un 60% del vapor produït amb energia renovable de les calderes de biomassa i biogàs.

Àlex Brossa, Clúster Manager del Packaging Cluster, va tancar la sessió i va donar pas a la visita a la planta fabricació de paper d'Hinojosa, on es va poder veure tota la instal·lació i funcionament, que gestionen amb Veolia.