DECÀLEG

Principis i normes bàsiques per al desenvolupament de l'activitat empresarial en el sector de la bioenergia a Catalunya

El present document estableix els principis i normes considerats d'obligat compliment per l'Associació Clúster Bioenergia Catalunya, per assegurar un desenvolupament ordenat, sostenible i respectuós amb el medi ambient del sector de la bioenergia amb finalitats energètiques.

La pertinença al Clúster implica la subscripció de tots i cadascun dels principis i normes que es llisten a continuació.

 • RESPECTE AL DISSENY D’INSTAL·LACIONS

  I. Disseny de les instal·lacions prioritzant la qualitat i l’eficiència energètica, així com garantint una operació i manteniment adequats.

  II. Compliment de les normatives aplicables a emissions i seguiment i control periòdic de les mateixes.

  III. Utilització de les millors tecnologies disponibles.

 • RESPECTE A LA PRODUCCIÓ DE BIOENERGIA

  IV. Gestió forestal responsable, complint amb les normes bàsiques internacionals per garantir la cadena de custòdia de la biomassa.

  V. Garantia de subministrament de bioenergia, complint terminis, quantitats i qualitats compromeses.

  VI. Promoció de la certificació dels diferents combustibles mitjançant els protocols i normatives existents.

 • RESPECTE ALS MODELS EMPRESARIALS

  VII. Prioritat en la promoció de la activitat econòmica de tipus local.

  VIII. Garantia i assumpció de responsabilitats sobre les activitats desenvolupades, restituint, compensant o indemnitzant, en el seu cas, les pèrdues o danys ocasionats.

  IX. Promoció de la Investigació, Innovació i Desenvolupament als àmbits de la valorització energètica de la biomassa.

 • RESPECTE AL COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I EL MEDI AMBIENT

  X. Comunicar les qualitats i avantatges de la bioenergia i conscienciar de la necessitat d’un ús generalitzat de les energies renovables.

  XI. Ajudar a millorar la seguretat al subministrament energètic i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils a Catalunya.

  XII. Promoure la inserció laboral entre els col·lectius amb més risc d’exclusió.

  XIII. Col·laboració estreta amb les diferents Administracions Públiques en la promoció de la bioenergia a Catalunya.