EL NOSTRE ECOSISTEMA

Agrupem en un mateix entorn a tots els agents de la cadena de valor de la bioenergia.

Sumem ja 130 associats!

TERCER SECTOR

SERVEIS TRANSVERSALS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

CLIENT FINAL

RECERCA I INNOVACIÓ

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA BIOMASSA

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BIOGAS


ENGINYERIES I SERVEIS ENERGÈTICS

FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS DE BIOMASSA

FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS DE BIOGÀS