Banner_projectat_OK

Impulsa el futur de la teva empresa amb el nostre programa de desenvolupament de talent i orientació professional.

Oferim una combinació de prospecció empresarial i orientació professional per a l’alineació de les necessitats i motivacions i així ajudar-vos a construir un equip més fort, més competent i més compromès.

PROSPECCIÓ D'EMPRESES

Les actuacions de prospecciótenen dues finalitats: per una banda copsar les necessitats, demandes i reptes de les empreses del sector. I, per l’altra, la de donar a conèixer els serveis inclosos en el sistema de formació i qualificació professional al teixit productiu.

Les empreses participants que ho sol·licitin, rebran un anàlisis de perfils professionals, i coneixement dels recursos formatius existents així com l’acreditació professional. Es pot realitzar un pla de carrera professional per als seus treballadors.

Infografia_PROSPECCIO1

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Adreçada a treballadors en actiu, per tal d'acompanyar-los en el seu procés d'adaptació envers els canvis del sector i del mateix lloc de treball. És recomanable realitzar una entrevista de prospecció prèvia a les orientacions professionals per apoder recollir quins són els objectius i necessitats de l'empresa. 

Infografia_ORIENTACIO1

Consta de com a mínim dues entrevistes individuals. A l’entrevista inicial s’estableixen els objectius:

  • Establir itineraris formatius a dur a terme per millorar coneixements i competències.
  • Conèixer el sistema d'acreditació professional.
  • Coneixement de necessitats i demandes actuals sectorials.
  • Aspectes destacats pel treballador per a millorar professionalment dins de la seva empresa.

BENEFICIS PER A L'EMPRESA

  • 100% subvencionat.
  • Atenció i retenció del talent.
  • Obtenir una visió dels diferents perfils professionals.
  • Elaborar propostes formatives en base a l’estratègia de l’empresa.

Beneficis sectorials

  • Preparació a treballadors en èpoques d’inactivitat.
  • Coneixement de la situació present, identificant tant fortaleses com aspectes de millora.

 

MÉS INFORMACIÓ: https://forms.office.com/e/1LRgtkH1kU

 

Activitats desenvolupades dins del Programa Projecta’t que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

projectat_logos_web