Acord de col·laboració entre el CBC i AEBIG.

Acord de col·laboració entre el Clúster de Bioenergia de Catalunya i AEBIG.

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya ha signat un acord de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Biogàs (AEBIG). D'aquesta manera les dues associacions reforcen el seu pes en el sector de la bioenergia; on el clúster ja és referent a nivell europeu.

Amb aquest acord, les dues associacions es comprometen a dur a terme accions de promoció i sensibilització relacionades amb l’impuls del biogàs. Alhora col·laboraran en projectes de recerca relacionats amb la transició energètica i en la difusió de l’impacte positiu del biogàs tant a nivell social com industrial.

El sector empresarial del biogàs està en creixement; tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol; i ambdues associacions veuen necessari l’intercanvi d’informació tècnica i normativa per poder fer un acompanyament conjunt al teixit empresarial del biogàs.

L’AEBIG és una entitat sense ànim de lucre, que té per missió promoure, divulgar i defensar el desenvolupament dels gasos renovables, tant com a font d'energia renovable, com pel potencial mediambiental en reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i per la contribució al desenvolupament i assentament rural.