DOCUMENTACIÓ I INFORMES TÈCNICS

Recursos d'interès al voltant de la bioenergia

Guia per al desenvolupament sostenible del biogàs i el biometà a Catalunya.

Instrucció tècnica IT-AT-12 sobre control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa

Guia pràctica per incorporar l'ús de biomassa per a la prevenció d'incendis forestals

Observatori de biomassa

Portal de Biomassa de Catalunya

Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni en l'emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals

Guia per a la implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmics industrials

Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa