Liven: Imartec

Caldera de vapor amb biomassa

CAS EXIT LIVEN

Descripció del projecte

Caldera de biomassa per producció de vapor pels assecatges (potència de 5.000 Kg/h màx.) i ACS al municipi de Berga, a la província de Barcelona. Té un subministrament de 0,021 €/kW que abans produïa amb gas natural i ara, amb biomassa forestal procedent de la comarca del Berguedà i comarques properes (Bages, Solsonès i Ripollès).

 

Beneficis obtinguts

 1. Ampliació de potència instal·lada
 2. Mitigació del canvi climàtic. La biomassa evitarà anualment l’emissió de 2.500 Tn CO2
 3. Impuls de la gestió forestal sostenible
 4. Creació de llocs de treball locals
 5. Estalvi econòmic: 244.200€ (49%)

 

Balanç energètic i ambiental

 • Estalvi aconseguit de combustibles fòssils: 540.000€ (2017)
 • Reducció emissions GEH (Gasos Efecte Hivernacle): 650 tones CO2/any]
 • Consum actual d’estella/altres: 3.306 Tn estella

 

Balanç econòmic

 • Inversió aproximada: 800.000€
 • Estalvi econòmic: 475.000€ (gas natural, abans) – 230.800€ (estella, ara) = 244.200€
 • Període de retorn:  < 4 anys

 

Altres dades tècniques sobre execució i funcionament

Caldera de vapor: Uniconfort- Global

Potència nominal: 5.000 Kg/h màx.

Temperatura màx. del procés: 175ºC

Pressió màx. del procés: 6-7 Bar

Contingut d’humitat de l’estella: 45%

Eficiència a potència nominal: 86% (ECO)

Disponibilitat del generador de vapor: 7.500 h/any

Emissions:

 • Pols: <150 ppm
 • NOX: <500 ppm
 • SO2: <200 ppm