El Jou: Atria bioenergia

Caldera de biomassa ETA VR HACK 350

CAS EXIT ATRIA

Descripció del projecte

Hotel rural amb restaurant, spa i hípica en una finca forestal de 500 ha a Guardiola de Berguedà (Barcelona). La caldera de biomassa escalfa 5.000 m2 amb piscina coberta i sauna. El combustible que es feia servir abans de la instal·lació era gasoil. Actualment es fa servir biomassa procedent de restes vegetals de la mateixa finca i estella forestal de proximitat.

 

Beneficis obtinguts

  1. Estalvi econòmic
  2. Mitigació canvi climàtic
  3. Aprofitament de residus forestals
  4. Impuls de l’economia local

 

Balanç energètic i ambiental

  • Consum anterior de gas natural/altres: 60.000 L/any
  • Estalvi aconseguit de combustibles fòssils: 35.790 €/any
  • Reducció emissions GEH (Gasos Efecte Hivernacle): 121.37 Tn_ CO2/any]
  • Consum actual d’estella/altres: 180 Tn estella/any

 

Balanç econòmic

  • Estalvi econòmic: 7.700 €/any

Altres dades tècniques sobre execució i funcionament

Caldera: ETA VR HACK 350

Potència: 350Kw/h amb 10.000 L d’acumulació

Alimentació: agitador amb sensfí