Integració de persones vulnerables

IRC SALUT MENTAL

PROJECTE INTERCLUSTER (IRC)

Objectiu: El Clúster Bioenergia Catalunya (CBC) treballa amb el Clúster Salut Mental Catalunya per tal de donar una oportunitat sociolaboral a col·lectius amb malalties mentals i d’altres col·lectius en risc d’exclusió social.

Per aquestes persones és molt beneficiós mantenir-se ocupades amb una activitat social que els ajudi a tractar els trastorns que pateixen i, al temps, prevenir possibles empitjoraments de la malaltia. A més a més, de cara a la societat, aquesta integració de persones amb diferents capacitats amb persones sanes és molt necessària per trencar amb les barreres imposades tradicionalment entre ambdós col·lectius.

La iniciativa ha estat impulsada per ACCIÓ i recolzada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i l’Ajuntament de Sant Boi, que s’encarreguen del desenvolupament del projecte. Per una banda, la participació de les empreses del sector de la biomassa ha sigut necessària, com ara, Forestal Soliva, COMSA i EMC, ja que aquestes aporten els coneixements més tècnics i l’assessorament de la metodologia de treball. Per altra banda, la participació de les empreses del sector sanitari i del tercer sector ha sigut equivalentment indispensable.