LA HONORABLE CONSELLERA TERESA JORDÀ ES REUNEIX AMB LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

El dijous 16 de desembre, la Junta Directiva del Clúster de la Bioenergia de Catalunya s’ha reunit amb la Honorable Consellera Teresa Jordà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Sra Assumpta Farran, amb l’objecte de presentar la nova Junta Directiva i el nou President, Sr Jordi Serra, i la necessitat de posicionar la bioenergia com una energia clau per la transició energètica i per a la mitigació del canvi climàtic, això com per millorar la competitivitat empresarial i sostenibilitat del territori.

A la reunió s’han abordat els reptes de la transició energètica a Catalunya i s’ha reconegut la importància estratègica que té la bioenergia, incloent la biomassa i el biogàs, com a principal recurs renovable disponible a Catalunya, i pel foment de la bioeconomia circular, la descarbonització i la competitivitat empresarial i sostenibilitat del territori.

La Consellera Teresa Jordà ha ratificat el seu compromís amb la bioenergia com la principal energia renovable que disposa el territori i pel benefici del territori, així mateix, ha establert les properes accions necessàries per aprofitar l’oportunitat que representa l’existència del sector empresarial de la bioenergia en el marc actual d’emergència climàtica i d’impuls de l’abandonament de la dependència dels combustibles fòssils de Catalunya.

També s’ha posat sobre a taula la importància de la bioenergia com l’energia renovable clau per la competitivitat i sostenibilitat del territori, i especialment pel sector industrial per fer-lo més competitiu i sostenible. Alhora, s’ha comentat la oportunitat actual de la bioenergia per a la millora de la gestió eficient del cicle de l’aigua i dels residus.

Convé ressaltar també, que des del CBC es valora molt positivament el fet que s’hagi aglutinat sota un sol Departament tot el que afecta l’àmbit de la bioenergia, tot facilitant la tasca d’interlocució, coordinació i col·laboració públic privat.

Així doncs, el president del Clúster Sr Jordi Serra i tota la Junta Directiva se senten satisfets pel compromís mostrat per la Hble Consellera, i surten de la trobada amb una valoració positiva.