La referència mundial en la gestió optimitzada dels recursos: aigua, energia i residus

Veolia és la referència mundial en la gestió optimitzada dels recursos. Present als cinc continents amb més de 171.000 treballadors, el Grup Veolia crea i ofereix solucions de gestió d’aigua, residus i energia que afavoreixen el desenvolupament sostenible de les ciutats i les industries. Amb les seves tres activitats complementàries, Veolia contribueix al desenvolupament de l’accés als recursos, a la preservació del medi ambient i la renovació dels recursos disponibles.

Només a Espanya, Veolia gestiona més de 8.300 instal·lacions, el que suposa 1.057.242MWh produïts, gran part d’ells amb energies netes com la solar o la biomassa, i la reducció de 63.070 tones de CO2 a l’any. Al  2018, Veolia va tractar més de 270.000 tones de residus, dels quals més de 175.000 tones es van valoritzar en matèria o energia. A més, Veolia produeix anualment a Espanya 22m3 d’aigua potable i tracta 52m3 d’aigües residuals urbanes i 21m3 d’aigües residuals industrials.

Imagen1

EN QUÈ PODEM AJUDAR

PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES

Veolia fa una aportació molt important al percentatge d'energies renovables que s'utilitzen a Espanya, que es tradueix en la reducció de 63.070 tones de CO2 a l’any.

 

DADES DE CONTACTE

Nom: Oriol Morell
Càrrec: Director Tècnic
E-mail: oriol.morell@veolia.com
Telèfon: (+34) 608 576 510

Plaça Europa, 5-7
08930 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)

www.veolia.es