La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans de la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa, la qual representa el 24% del total de la superfície de Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana, més de cinc milions i mig de persones.

Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments. Fonamentalment dona suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori.

La Diputació de Barcelona inverteix en instal·lacions de biomassa per a ús tèrmic, calefacció i ACS, en equipaments municipals. Redacta, finança i assessora projectes executius de calderes i xarxes  de calor amb biomassa i també presta suport econòmic per a la seva execució. Dona suport als ajuntaments en la promoció de l'ús de la biomassa per tal que sigui possible tancar el cicle natural de producció, des de la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis, fins al foment del consum de combustible local, la disminució de costos i la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Més del 20% de la potència total de les instal·lacions de biomassa de la província de Barcelona es troba en equipaments públics municipals, amb prop de 200 instal·lacions.

DADES DE CONTACTE

E-mail: Contacte
Telèfon: 93 402 22 22

C/ Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona (Spain)

https://www.diba.cat/mediambient