La Diputació de Barcelona impulsa el progrés i el benestar de la ciutadania a través de la cooperació amb els 311 municipis de la demarcació, que representen el 24% de la superfície i el 75 % de la població catalana, amb més de cinc milions i mig de persones.

 

L’ Àrea d’Acció Climàtica incentiva la instal·lació de calderes de biomassa per a ús tèrmic en els equipaments municipals mitjançant l’acompanyament tècnic, jurídic i econòmic, per tal d’impulsar les seves polítiques de promoció de les energies renovables, la gestió forestal sostenible, la prevenció d’incendis i l’ús de combustibles locals.

Actualment, a través d'una subvenció dels fons FEDER,lidera el projecte “Biomassa pel Clima”, que executa les obres d’instal·lació de calderes de biomassa forestal en 14 municipis, les quals donen servei a 42 equipaments, amb una potència instal·lada conjunta de 4.215 MW i uns consums i producció de 7.008MWh (603 tep), tots ells monitoritzats i/o telegestionats. Amb el projecte, la Diputació de Barcelona,  com a entitat coordinadora del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia, referma la seva aposta per la transició energètica i la mitigació del canvi climàtic.

EN QUÈ PODEM AJUDAR

SUPORT ALS AJUNTAMENTS

Donem suport als ajuntaments de Barcelona en l’elaboració d’estudis de viabilitat, la redacció de projectes executius i el finançament d’instal·lacions en equipaments municipals a través de subvencions.

DADES DE CONTACTE

E-mail: ot.ccs@diba.cat
Telèfon: 934 022 485

C/ Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona (Spain)

www.diba.cat/biomassa