Millora de la qualitat de l’aire a partir del control d’emissions de calderes de biomassa

pic

Millora de la qualitat de l’aire a partir del control d’emissions de calderes de biomassa

Objectiu: Conèixer amb dades reals l’impacte de la biomassa en l’empitjorament de la qualitat de l’aire.

Aquest projecte pretén conèixer amb dades reals l’impacte de la biomassa en l’empitjorament de la qualitat de l’aire. Per fer-ho es proposarà una metodologia de control de les emissions en calderes de biomassa de potència inferior a 500 kW en l’àmbit públic per tal d’ajustar el cost de la mesura amb el pressupost total de la instal·lació. Alhora es mostrarà l’oferta existent de tecnologia de calderes i de filtració de les emissions.
La finalitat és poder establir un nou procediment per facilitar a les administracions públiques, alhora de licitar projectes d’instal·lacions de biomassa, que puguin disposar d’una metodologia de control de les emissions, establint els límits d’emissions més adequats, per millorar la qualitat de l’aire i per promoure una gestió més eficient de les instal·lacions de biomassa.