Inserció al sector forestal

IRC INSERCIO

PROJECTE INTERCLUSTER (IRC)

Objectiu: El Clúster Bioenergia Catalunya (CBC) participa conjuntament amb empreses del sector de l’ocupació, del sector forestal i amb entitats públiques, amb la finalitat d’agilitzar la contractació de col·lectius en risc d’exclusió per part d’empreses de producció de biomassa.

Una  vegada es té coneixement de quins perfils professionals necessiten la majoria d’empreses forestals, es crea un Pla Formatiu a mida, que permeti a les persones en risc d’exclusió social adquirir el perfil adequat al que es demana al mercat laboral.

Bàsicament, l’objectiu d’aquest projecte és el de funcionar com a intermediaris facilitant la comunicació entre empreses contractants i persones vulnerables amb necessitat de ser contractades. Per aconseguir-ho, l’equip de treball que coordinem està format per SocialForest i Idària (empreses de treballs forestals i inclusió social) i la Fundació Formació i Treball. A més a més, participen com agents d’entorn empreses del sector forestal, com ara ACETREF (Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals) i ARESCAT (Associació de Rematants i Serradors de Catalunya); i entitats públiques, com ara el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), el Comité Gestor de Biomassa de Catalunya) i l’Ajuntament de Vic.