L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

És una entitat de dret públic, creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 9/1991. Té per finalitat l'impuls i la realització d'iniciatives i programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

Biomassa.png_985485375

EN QUÈ PODEM AJUDAR

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RENOVABLES

La promoció de l’eficiència energètica i les energies renovables en tots els sectors econòmics i la ciutadania de Catalunya, el desenvolupament de programes de suport i assessorament d’àmbit global en matèria d’energia a la indústria, al sector primari,a l’edificació, al transport i a la ciutadania, i l’elaboració de la planificació energètica catalana.

 

DADES DE CONTACTE

Nom: Laia Sarquella
Càrrec: Tècnica Energies Renovables
Telèfon: (+34) 93 622 05 00

C/ Pamplona 113, 08018
Barcelona (Spain)

www.icaen.gencat.cat