som de bona fusta!

GERMANS CAÑET XIRGU SL és una empresa familiar, nascuda l'any 1955, amb seu a Cassà de la Selva, i delegacions a Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar, que desenvolupa la seva activitat dins el sector de la construcció, les energies sostenibles, l’obra pública i privada i la gestió de residus.

Nascuda de la pagesia, amb esperit emprenedor i fidel als seus valors: esforç, sacrifici i treball, Germans Cañet Xirgu SL assessora als seus clients per trobar la millor resposta tècnica i una solució adequada per a cada cas concret, tenint sempre en compte els paràmetres del cost, termini, qualitat, medi ambient i seguretat.

Resum de productes i serveis: Estella natural i reciclada. Biomassa. Serrín. Transport. Gestors de residus. Obra. Àrids naturals i reciclats. Pedres. Terres. Formigó. Paviments. Ecoblocs. Asfalt. Carrers. Urbanitzacions. Asfaltatges. Enderrocs. Demolicions. Moviments de terra. Excavacions. Rebaixos. Fonamentacions. Arranjament de Camins. Murs. Rocalles. Escolleres. Gestió de residus de la construcció. Contenidors. Big-bags. Transport d’aigua potable. Prevenció d’incendis. Parc de maquinària. Amiant. Desamiantatges. Jardineria. Bàscula pública. Servei tècnic. Estació permanent de GPS.

Imagen8

EN QUÈ PODEM AJUDAR

BIOMASSA FORESTAL

Estella i serradures forestals i reciclades. Diferents tamisos. Múltiples usos. Transport variat i adaptat segons volum i tipus de descàrrega (inclosa la pneumàtica).

Qualitat dels productes avalada i certificada per: Certificat PEFC (PEFC/14-21-00009-BVC); Certificat de Gestió Forestal Sostenible (ENSCAT/240-PR); Certificació Forestal CATFOREST (CATFOREST/01-00022-PF); Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (núm. 01680); Gestor de residus (E.809-03)

 

DADES DE CONTACTE

Nom: Albert Cañet
E-mail: xirgu@xirgu.net
Telèfon: 97 246 04 64

Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu)
17244 de Cassà de la Selva, Girona

www.xirgu.net