La fuerza de lo natural

BURÉS PROFESIONAL. Som fabricants de terres, substrats de cultiu, fertilitzants i adobs orgànics. Distribuïm productes orgànics i inorgànics per a biomassa i biofiltres.

BURÉS PROFESIONAL neix de la tradició empresarial de varies generacions de la família Burés, essent el seu origen l’activitat agrícola especialitzada en horticultura.

A principis dels anys 80 BURÉS PROFESIONAL amplia la seva activitat de fabricació de matèries primeres per a la preparació de substrats i terres vegetals, i fabricació d’adobs orgànics i fertilitzants per a l’agricultura i jardineria.

Recentment l’empresa s’obre a nous mercats com el de la biomassa per a biocombustibles i biofiltres.

BURÉS PROFESIONAL, S.A. dona servei a professionals de l’agricultura i la jardineria a través de l’àmplia xarxa de distribuïdors. Actualment el servei també està destinat a empreses i entitats públiques.

Imagen2

EN QUÈ PODEM AJUDAR

FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE BIOMASSA

Fabricació de matèries primeres per a la preparació de substrats i terres vegetals, i fabricació d’adobs orgànics i fertilitzants per a l’agricultura i jardineria.

Tractament i distribució de productes orgànics com a biomassa (estelles de fusta, marro de cafè, ...) per l’obtenció de biocombustibles.

Distribució de productes orgànics i inorgànics pel reblert de biofiltres d’olors.

 

DADES DE CONTACTE

E-mail: info@burespro.com
Telèfon: 97 240 50 95

Barri Puig de Sant Roc, 1
17180 Vilablareix, Girona(Spain)

www.burespro.com