Instal·lació, control i telegestió d'instal·lacions industrials, energètiques i de climatització

Automatismes i telegestió S.L. (Aitel) és una empresa que té els seus orígens en l’automatització de maquinaria industrial, i línies de producció de la industria (ceràmica, química, farmacèutica, càrnica, ...)

Fa més de 25 anys, els equips tècnics d’ Aitel van ser pioners en l’evolució del telecontrol, aplicant la tecnologia de la telegestió als processos de producció industrial, a les xarxes d’aigua potable, a les estacions depuradores, a la producció tèrmica i climatització d’edificis, i a la seva gestió energètica.

En l’actualitat els sistemes de telegestió instal·lats i/o gestionats per Aitel donen servei a centenars de milers d’usuaris de les xarxes públiques d’aigua, de xarxes tèrmiques municipals, i de sistemes centralitzats de climatització i ACS.

Imagen5

EN QUÈ PODEM AJUDAR

TELEGESTIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  • Instal·lacions Tèrmiques  Renovables (Cogeneració Gas/Biomassa, Solar/Biomassa,...)
  • Telegestió d’ instal·lacions energètiques i de climatització

DADES DE CONTACTE

E-mail: administració@aitel.cat
Telèfon: 972 475 200 / 609 686 284

C/ Migdia, 14 17458
Fornells de la Selva (Spain)

www.aitel.cat