El CBC posa de manifest el paper de la biomassa com a energia estratègica i resilient a la FECS

El Clúster de la Bioenergia va tenir presència a les Jornades de la Biomassa de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible de Vic que va tenir lloc la setmana passada, on es va posar de manifest la importància que es faci una aposta per aquesta energia renovable clau per al mix energètic europeu i la mitigació del canvi climàtic.

El passat divendres el Clúster de la Bioenergia i diverses de les empreses que hi estan associades van tenir una participació rellevant a les Jornades de la Biomassa que es van celebrar en el marc de la FECS, la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible de Vic.

Durant les jornades, que es van desenvolupar durant tot el matí de divendres dividides en quatre blocs temàtics, es va voler donar una visió polièdrica de l’ecosistema que hi ha al voltant de la biomassa. Des de diferents parts de la seva cadena de valor, passant per la tecnologia, aplicacions de mercat o els beneficis d’aquesta renovable; tot  amb la idea de poder generar una visió global sobre l’ús i els avantatges d’aquesta energia renovable.

A l’inici de les jornades, Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, va parlar sobre el paper de la biomassa pel que fa a la mitigació de l’emergència climàtica i, en aquest sentit, tot el conjunt dels beneficis associats a la gestió forestal. Acte seguit, Jordi Tarrades, en representació de la Comissió de Biomassa del CBC, va fer un discurs de presentació on va presentar el Clúster de la Bioenergia  i la seva tasca com a agent transformador del territori a partir de tota la cadena de valor de la bioenergia.

Una energia renovable resilient, local i estable clau per fer front a l’emergència climàtica

En el seu discurs, Tarrades, va insistir en la importància de donar a conèixer la biomassa com a energia renovable, especialment als grans consumidors, perquè és la menys coneguda i és, a més, una energia estratègica. Una renovable que és resilient perquè és local  i estable; un recurs local que tenim sempre a l’abast. En aquest sentit, va fer incís en el fet que tenim també la capacitat tecnològica per fer-la funcionar.

També va posar de manifest com la bioenergia és l’energia renovable que genera més llocs de treball i de la necessitat de fer una prevenció activa d’incendis a partir de l’impuls de la biomassa, a més de ser un factor essencial per la millora de la biodiversitat del bosc. Una energia, va afegir, que és clau per al mix energètic europeu i la mitigació del canvi climàtic.

Un altre dels reptes dels quals va parlar Tarrades va ser la importància que la indústria vegi el sector de la biomassa com a proveïdor d’energia sostenible i segura. És en aquest punt on caldria un esforç de col·laboració per part de tots els agents i institucions públiques i privades i aconseguir que un percentatge significatiu del mix energètic que presenta la indústria passi de ser combustible fòssil a biomassa.

Casos d’èxit i tecnologia al voltant de la biomassa

Pel que fa als dos últims blocs, es van presentar diversos projectes singulars de biomassa i casos d’èxit que s’estan duent a terme a dia d’avui a Catalunya, molts d’ells vinculats al Clúster de la Bioenergia com va ser el cas de TERMOSUN, d’AESA Enginyeria o d’ISVED.

Per últim,  igual que va passar amb les jornades del dia anterior, es va posar de manifest la innovació i les aplicacions tecnològiques de les quals disposem a Catalunya per treballar la biomassa com a recurs renovable i d’economia circular. En aquest bloc van participar AIGUASOL, SUNO i el Centre Tecnològic BETA, moderats per Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya.

A banda de les Jornades de la Biomassa, el Clúster de la Bioenergia va ser un dels representants, conjuntament amb diferents actors del panorama de la bioenergia a Catalunya, en un mapping d’immersió a la gestió forestal i la biomassa que es trobava al recinte firal El Sucre durant els dies que va tenir lloc la Fira.