Noves dades: Més de 350 MW de potència generada per biomassa a Catalunya

Es publiquen noves dades de l’observatori de calderes de biomassa a catalunya.

L’Institut Català d’Energia ha publicat les dades actualitzades de l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya del període 2012-2020.  En aquest període tenim a Catalunya al voltant de 4.000 calderes de biomassa, que representen 354 MW instal·lats. La implantació de noves calderes en els darrers anys s’ha mantingut sobre les 240 anuals, havent disminuït lleugerament el ritme l’any 2020. (Veure Dades)

 Notícia Clúster Bioenergia de Catalunya: Publicada el 16 de març de 2021.