LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ORGANITZA UN CURS DE FORMACIÓ EN GESTIÓ D’INSTAL•LACIONS DE BIOMASSA

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l’Associació Clúster de la Bioenergia de Catalunya, per l’organització d’un curs de formació en gestió d’instal·lacions de biomassa, per a l’any 2020, per import de 10.000 euros