JA ESTÀ PUBLICADA LA GUIA per a la implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmics industrials

L’Institut Català de l’Energia, ICAEN, ha publicat la nova Guia per a la implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmics industrials

L’Institut Català de l’Energia, ha publicat la nova Guia per a la implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmics industrials i també un aplicatiu de càlcul en Excel per fer estudis de viabilitat de projectes industrials. La Guia es tracta d’un document explicatiu pràctic sobre els aspectes clau a considerar per als industrials que es plantegin fer el canvi de combustible fòssil a biomassa

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/

https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/Implementacio-de-projectes-de-biomassa-per-a-usos-termic-industrials.-Guia-tecnica

Alhora també hi ha un un full de càlcul, amb les instruccions incorporades, per poder realitzar un anàlisi preliminar de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes de biomassa.

Per a la realització de la Guia i el full de càlcul s’ha comptat amb el suport del Clúster de la Bioenergia de Catalunya, a través de l’empresa associada VYNCKE Iberica SLU.

Implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmic industrials. Guia tècnica. Institut Català d’Energia (gencat.cat)

 Notícia Clúster Bioenergia de Catalunya: Publicada el 15 d’abril de 2021.