Webinar de solucions en economia circular

En aquest webinar donarem a conèixer els darrers avenços de la recerca en el camp de l’economia circular a la indústria, des d’una triple vessant: energia, alimentació i aspectes marítims, presentant les solucions tecnològiques més innovadores del sistema de coneixement.

És una sessió conjunta organitzada per tres xarxes d’R+D+I de grups de recerca catalans centrats en la transferència de tecnologia i coneixement: Xarxa d’R+D+i Energy for Society (XRE4S); Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat) i la Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA).

Aquest webinar compta amb la col·laboració dels clústers dels diferents sectors implicats; el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC), el Clúster d’Aqüicultura (Acuiplus) i el Clúster Foodservice de Catalunya, amb l’objectiu de transferir coneixement al teixit productiu.

 

❖10.00 h – Benvinguda 

❖ 12.10 h – Exposició de 6 solucions en economia circular per part de membres de XRE4S, BlueNetCAT i XIA

❖  13.10h – Cloenda

 

Localització: en línia

 


Per a més informació: Clúster Bioenergia de Catalunya – A/e: info@clusterbioenergia.cat

 

Data

set. 21 2022

Hora

10:00 - 12:30