EL NOSTRE ECOSISTEMA

Agrupem en un mateix entorn a tots els agents de la cadena de valor de la bioenergia

TERCER SECTOR

SERVEIS AUXILIARS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BIOENERGIA
ENGINYERIES I SERVEIS ENERGÈTICS

FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CALDERES

RECERCA I INNOVACIÓ

 

CLIENT FINAL