EL NOSTRE ECOSISTEMA

Agrupem en un mateix entorn a tots els agents de la cadena de valor de la bioenergia

TERCER SECTOR

SERVEIS TRANSVERSALS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA BIOMASSA

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BIOGAS


ENGINYERIES I SERVEIS ENERGÈTICS DE LA BIOMASSA

ENGINYERIES I SERVEIS ENERGÈTICS DEL BIOGÀS

FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS DE BIOMASSA

FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS DE BIOGÀS

RECERCA I INNOVACIÓ

 

CLIENT FINAL