El Clúster impulsa la biomassa en el sectors industrial i esportiu a través de dos projectes IRC

L’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de la Generalitat per al període 2021-2027, té marcat com a objectiu continuar potenciant l’ús energètic per a usos tèrmics d’aquest recurs renovable de proximitat. Des de la posada en marxa d’aquesta estratègia, l’any 2014, s’ha incrementat un 81,6% el consum d’aquest recurs renovable de proximitat, i per aquest període, es preveu assolir el consum de 730.000 tones anuals de biomassa, el que és equivalent a un increment del 68% del consum existent l’any 2019. L’assoliment d’aquest propòsit representarà evidentment més superfície forestal gestionada, més potència tèrmica instal·lada amb biomassa, una reducció d’emissions de GEH i la creació de nous llocs de treball.

Tal i com estableixen les dades recents de l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya de l’any 2020, a Catalunya ja es disposen de 4.800 instal·lacions de biomassa que sumen més de 475 MW instal·lats, de les quals el 27% del total són del sector terciari i el 29% del sector industrial.

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya s’ha proposat, a través de dos projectes IRC, la descarbonització dels sectors industrial i esportiu a partir de l’impuls d’instal·lacions de biomassa en substitució de combustibles fòssils, promovent l’acció climàtica i contribuint a la prevenció d’incendis forestals.

Per una banda, el projecte Indústries per l’acció climàtica i la inserció social impulsarà la descarbonització del sector industrial amb la participació del Tercer Sector de Catalunya, per la creació d’ocupació local i la millora de la competitivitat del teixit industrial i la sostenibilitat del territori. Aquesta iniciativa emprendrà una desena de projectes per substituir els combustibles fòssils a través de la biomassa, el que suposarà la mobilització de 10.000 tones de biomassa i la creació de 230 llocs de treball directes i indirectes.

El projecte d’Esport pel Clima: centres esportius amb l’acció climàtica, neix del repte del Clúster de la Bioenergia de Catalunya per arribar a 200 centres esportius amb instal·lacions de biomassa abans del 2030 que, junts, estalviïn 25.000 tones de CO₂. Els objectius d’aquesta iniciativa són els d’iniciar al voltant de 20 projectes de descarbonització de centres esportius a través de la biomassa, amb un impacte social al territori per la creació de més de 50 llocs de treball descentralitzats, la mobilització de 5.000 tones de biomassa, i la reducció de 4.500 tones de CO₂ anuals emeses a l’atmosfera.

Els dos projectes ofereixen una primera avaluació de les instal·lacions industrials o esportives per incorporar biomassa, i un posterior estudi de viabilitat més exhaustiu i personalitzat. Tot això de manera totalment gratuïta. Per tal de saber-ne més d’aquests projectes, tota la informació es pot trobar a la pàgina web del Clúster.