El Clúster i la Diputació de Barcelona publiquen una guia per promoure la utilització de biomassa forestal

El Clúster de Bioenergia amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha editat una guia per estimular a les empreses en la utilització de biomassa forestal com a font energètica, i contribuir en la prevenció d’incendis forestals. La Guia pràctica per incorporar criteris de responsabilitat social i ambiental en l'ús de biomassa per a la prevenció d' incendis forestals, ha estat presentada aquest dijous a Manresa pel diputat de Mobilitat, Espais Naturals i prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, el gerent del Clúster de Bioenergia de Catalunya, Marc Cortina, i el director de l’empresa Agrofresc, Josep Maria Bosch.

La guia presenta la biomassa forestal com una font d’energia renovable i de proximitat, respectuosa amb el medi ambient alhora que també molt eficient en la producció d'energia per a ús tèrmic industrial, especialment per la indústria agroalimentària. En aquesta línia, l’ús de biomassa procedent dels boscos de Catalunya, que representen el 64% de la superfície total del territori, el 40% dels quals són boscos densos, contribueix a una millor de la seva gestió, a prevenir els incendis forestals i a la conservació de la biodiversitat.

En l’acte de presentació de la publicació celebrat a la seu  Eurecat Manresa, el diputat Josep Tarín ha destacat la seva importància «per poder ser un instrument de guia per a les empreses a l’hora d’escollir fonts energètiques, destacant els beneficis socials i mediambientals que l’ús d’energies renovables com la biomassa forestal». En aquesta línia, Tarín ha recordat que «la guia neix el 2018 amb l'estudi de l'estratègia per la prevenció d'incendis forestals i donar valor a la biomassa. En aquest sentit, la utilització d'aquest producte natural dels boscos dona valor a les tasques de prevenció d’incendis forestal, alhora que és un element enriquidor en la incorporació de valors RSC per la mateixa empresa».

El gerent del Clúster Biomassa Catalunya, Marc Cortina, ha recordat que actualment l’entitat agrupa a unes 70 empreses i entitats referents de la bioenergia a Catalunya, tant del sector públic com privat i del tercer sector, alhora que representa el 75% de la quota de mercat de la bioenergia, basada sobretot en la biomassa forestal i agrícola. Cortina també ha remarcat que la bioenergia aporta el 60% de tot el consum final d’energia renovable a la Unió Europea, sent la principal energia renovable.

A Catalunya, l’any 2020, el consum de biomassa forestal era de mig milió de tones, amb una superfície forestal gestionada de gairebé 2.000 hectàrees. Així mateix, la biomassa és el principal producte que s’extreu actualment de bosc, el que significa, segons Cortina «que tenim boscos majoritàriament per fer energia, per escalfar escoles, piscines, hospitals i cases, però també indústries». Actualment, a Catalunya hi ha 4.800 instal·lacions de biomassa que sumen més de 475 MW instal·lats, de les quals el sector amb major potencial instal·lada des de l’any 2021 és l’industrial, especialment agroalimentari, amb un 29% del total.

A la província de Barcelona hi ha gairebé 490.000 hectàrees de bosc que són, majoritàriament, de propietat privada, entre les que s’inclouen les Àrees de gestió prioritària (AGP) superfícies forestals estratègiques per evitar i controlar incendis, en les quals s’està treballant per aconseguir minorar tant el nombre d’incendis com, sobretot, la seva grandària i la seva capacitat per cremar violentament i descontroladament.

La biomassa procedent d’aquestes àrees de gestió prioritària apareix com una oportunitat per fer una gestió sostenible dels boscos, generant noves activitats econòmiques i promovent l’ús d’un recurs energètic renovable i de proximitat i sent respectuoses amb el medi ambient. Un dels principals problemes és el seu baix ús com a font energètica, tot i tenir un alt poder calorífic i baixa humitat, el que la fa molt eficient en la producció d’energia per a ús tèrmic industrial. Així mateix, entre les seves propietats hi ha que és una energia neutre en emissions de CO2 i que el seu ús ajuda a la prevenció d’incendis forestals.

Des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona s’han identificat les Àrees de gestió prioritària (AGP) a partir de diversos criteris com ara la protecció de la població, la protecció de la biodiversitat i també de la mobilitat dels equips per extingir els incendis. Aquestes àrees s’anomenen Àrees de Gestió Prioritària (AGP) per a la prevenció d’incendis.

Responsabilitat social de les empreses

La incorporació d’una bona pràctica com l’ús de biomassa forestal procedent de Àrees de gestió prioritària per la prevenció d’incendis forestals suposa un pas endavant en la gestió de la responsabilitat social (RSE) per a moltes empreses, en línia amb els grans reptes globals com son els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que formen part de l’Agenda 2030, i són el gran repte que hem d’abordar com a societat.

La important massa de boscos que tenen poc rendiment comercial, fins i tot amb la producció de fusta per a serradores, està generant un abandonament general de la gestió moltes finques forestals, que presenten un grau baix de gestió que acaba comportant un risc elevat d’incendis que s’ha vist incrementat amb els anys a causa de factors com l’augment de la temperatura en l’evolució del clima terrestre i la pressió humana a les zones forestals.

Aquesta acció respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 “Energia assequible i no contaminant”, 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i 13 “Acció climàtica”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.