El Clúster de la Bioenergia de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya es reuneixen per promoure l’ocupació al sector de la bioenergia

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya es reuneixen per promoure l’ocupació al sector de la bioenergia

El SOC ha presentat al CBC, la proposta de dos línies d’actuació per promoure l’ocupació al sector de la bioenergia. Per una banda, han presentat l’oportunitat de realitzar un projecte de Formació dual amb empreses de la cadena de valor de la bioenergia, amb l’objecte de promoure la integració efectiva de professionals en empreses de treballs forestals orientades a la producció de biomassa. Les properes setmanes es crearà el grup de treball que ha de poder dissenyar un Projecte pilot a la regió de la Catalunya Central.

Per altra banda, el  SOC ha presentat al CBC la iniciativa que están desenvolupant per promoure l’ocupació per a la transició verda, amb l’objectiu de promoure nous perfils de professionals  relacionats amb les instal·lacions de biomassa, i més en l’àmbit d’instal·lació, manteniment i disseny i execució de projectes d’enginyeria.  Aquesta formació professional per a l’ocupació ha de ser eminentment teòrico-pràctica i es preveu adreçar a persones amb nivell d’estudis superiors en situació d’atur que vulguin ampliar les seves competències  (upskilling) o bé que siguin d’altres sectors i vulguin fer una reorientació professional (reskilling).  Properament, s’iniciarà el procés per definir el programa formatiu a mida de les necessitats de les empreses del sector.

Ambdues propostes, neixen de la iniciativa que va engegar al 2019, el CBC amb el projecte FUTUR FORESTAL, el qual tenia com a finalitat dissenyar un programa formatiu de forma conjunta amb el sector empresarial i orientat a les necessitats del mercat actual i més immediat, i d’aquesta manera, poder assegurar els treballadors necessaris per la sostenibilitat del sector de la biomassa en el futur.

 Notícia Clúster Bioenergia de Catalunya: Publicada el 15 d’abril de 2021.