El clúster capta 700.000 euros de fons europeus per digitalitzar la cadena de valor de la bioenergia

Arrenca Auroral, un dels projectes europeus de referència per a la digitalització del medi rural europeu. El clúster ha aconseguit captar 700.000 euros per impulsar un projecte al Penedès.

Avui, 21 de gener de 2021, ha tingut lloc l’inici del projecte europeu Auroral dins del Programa Horitzó 2020, el qual representa un dels projectes europeus de referència per a la digitalització del medi rural europeu.

Amb l’objectiu d’aconseguir una neutralitat en carboni a la Unió Europea, d’aquí a 2050, l’espai rural, esdevé un espai clau per a la consecució de la transició cap una economia digital, sostenible i neutre en carboni. En aquest sentit, el projecte Auroral, integra les empreses i centres tecnològics europeus de referència en tecnologies digitals per permetre una adequada digitalització del medi rural, que demostri beneficis reals i una major reducció de costos en l’aplicació d’aquestes tecnologies a diferents regions rurals d’Europa, entre elles, la regió del Penedès. Alhora, el projecte integrarà aquestes tecnologies en diversos àmbits clau pel desenvolupament rural i la seva digitalització, com  és l’energia, la salut, el turisme, la mobilitat i l’alimentació.

El Clúster de la Bioenergia de Catalunya i el seu membre associat, Aiguasol, tindran com objecte liderar el pilot del Penedès, amb la col·laboració dels diversos agents del territori, com l’Ajuntament de Vilafranca, el clúster INNOVI i la Diputació de Barcelona. En aquest pilot, s’enmarcarà en l’aplicació de les tecnologies digitals per la millora de la valorització de la biomassa forestal i agrícola (com és el sarment de vinya, un recurs amb potencial d’aprofitament, tot i que encara es valoritza poc). El projecte permetrà poder determinar, dissenyar i demostrar les tecnologies digitals més adequades per potenciar la valorització de la biomassa, i alhora, per a l’impuls de la demanda d’instal·lacions de biomassa, tant en l’entorn industrial com del sector de les administracions públiques. En concret, el projecte permetrà testejar i desenvolupar un Marketplace digital per impulsar el mercat de la bioenergia i per a la generació de nous models de negoci en empreses agràries i forestals.

 Noticia del Clúster de Bioenergia de Catalunya: Publicada el 28 de gener de 2021.