DOCUMENTACIÓ I INFORMES TÈCNICS

Recursos d'interès al voltant de la bioenergia

Guia pràctica per incorporar l'ús de biomassa per a la prevenció d'incendis forestals

Àrea d'aprofitament fusters i biomassa

Biomass Trade Centre

Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa

Observatori Forestal Català

Observatori de biomassa

Instrucció tècnica IT-AT-12 sobre control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa

Portal de Biomassa de Catalunya

Diputació de Barcelona

Guia de bones pràctiques per al control del risc per inhalació de monòxid de carboni en l'emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les dependències dels usuaris finals

WOOD E3

Fira de Biomassa Forestal de Catalunya

Guia per a la implementació de projectes de biomassa per a usos tèrmics industrials