AURORAL

logo Auroral def

AURORAL

Objectiu: Incrementar la connectivitat i activar l’ecosistema rurals

El Clúster de biomassa està participant com a responsable del Pilot de Catalunya en el projecte AURORAL, que ha estat finançat per la Comissió Europea dins el programa Horitzó 2020 i inclou 25 socis de tot Europa amb un pressupost total de 16 milions d'euros. 

AURORAL té com a objectiu d'augmentar la connectivitat a través d'una plataforma digital amb la finalitat d'activar ecosistemes rurals dinàmics de cadenes d'innovació, aplicacions i serveis. Es pretén superar la bretxa digital entre l'àmbit urbà i rural, amb l'objectiu d'impulsar la generació d'oportunitats de negoci i nous models de negoci orientats a la prestació de serveis.

Més informació aqui.