Nova etapa: Clúster Bioenergia Catalunya

Comença la nova etapa del Clúster Bioenergia Catalunya

Ja han passat gairebé 5 anys, des de que es va crear el Clúster de la Biomassa de Catalunya. Aleshores, 26 empreses de tota la cadena de valor de la biomassa de Catalunya, van reunir-se per crear el Clúster, amb el suport i l’acompanyament de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure l’ús sostenible de la biomassa a Catalunya.

Durant aquest temps el Clúster s’ha anat fent gran i ha anat incorporat cada any més empreses, així com les principals entitats públiques i del tercer sector, líders i referents en el camp de la biomassa, consolidant així tota la cadena de valor de Catalunya. A partir d’aquí, en la darrera celebració  de l’Assemblea General de socis, es va aprovar per unanimitat, establir un canvi estratègic en l’associació,canviant el nom de Clúster de la Biomassa de Catalunya per Clúster de la Bioenergia de Catalunya, amb l’objectiu principal de transmetre el nou posicionament estratègic del sector. Per una banda, el canvi de nom per bioenergia, respon a una clara voluntat d’adaptar el nom a l’eix principal de negoci que comparteixen les empreses del sector de la biomassa, que és precisament l’ús energètic de la biomassa, i alhora, la principal via de valorització del recurs forestal i agrícola de Catalunya pels propers anys. Per altra banda, amb el canvi de nom, es busca aconseguir una major visualització i orientació a la demanda del mercat, principalment provinent del sector industrial. Catalunya, presenta un dels pols industrials més importants de la regió del Mediterrani i alhora en aquests moments, la indústria, presenta una necessitat creixent de disposar d’una energia segura, competitiva, gestionable, emmagatzemable, sostenible i neutra en carboni, com és la bioenergia.

La bioenergia és la primera font d’energia renovable a Europa, és també l’energia renovable avui en dia que crea més llocs de treball i és l’energia clau pel compliment dels objectius estratègics de transició energètica i per assolir la neutralitat carbònica al continent europeu. En aquest sentit, el Clúster de la Bioenergia de Catalunya té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de la bioenergia a Catalunya, al ser una energia estratègica per a la millora de la competitivitat industrial, l’adaptació al canvi climàtic i per a la sostenibilitat dels nostre territori, cada vegada més vulnerable al canvi climàtic i als grans incendis forestals.

D’aquesta manera, amb aquest nou canvi, la nostra voluntat és que l’associació esdevingui un entorn de generació i oportunitats de negoci per a les empreses, un espai per una major visualització de la seva activitat i per afrontar els nous reptes i turbulències del mercat, alhora que esdevingui un agent clau en el camí cap a l’abandonament dels combustibles fòssils a Catalunya, la lluita contra el canvi climàtic i la prevenció dels incendis forestals, així com per esdevenir un motor pel nou model d’economia circular i de bioeconomia per Catalunya. Alhora també considerem que el Clúster ha de contribuir a donar un major impuls de col·laboració público-privada, tant necessària, per poder resoldre els obstacles i aprofitar les oportunitats que ens aporta la bioenergia.

La nova Junta Directiva del Clúster de la Bioenergia de Catalunya, assumeix el compromís i el repte d’impulsar i orientar el sector cap aquest nou camí. La Junta vol agrair a tots els membres associats la seva participació i contribució a l’entitat i anima a que noves empreses s’afegeixin a la xarxa d’empreses referents en bioenergia de Catalunya. Per això, la Junta també creu necessari també establir unes fites per avançar plegats, per tal que a Catalunya al 2030, la bioenergia contribueixi a reduir 250.000 tn d’emissions de CO2, amb una potència instal·lada de 500 MW i un consum de 800.000 tn de biomassa forestal i agrícola.  Això només ho farem realitat, amb una cadena de valor consolidada i amb el compromís i la cooperació de les empreses.

 

Comunicat de la Junta Directiva del Clúster de la Bioenergia, 18 de març de 2020