Restriccions degudes a la crisi COVID-19

El passat divendres es va publicar al BOE el Real Decreto 463/2020 de 14 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic generat pels efectes del Covid-19. El decret indica en l’article 17, que cal donar garantia de subministrament de l’energia i dels combustibles durant l’estat d’alarma.

Pel que fa el transport i distribució de biomassa, ja sigui estella forestal o pèl·let, l’article 14 del Real Decreto i el Real Decret TMA/229/2020, de 15 de marc,exposen que s’establiran les condicions necessàries per a facilitar el transport i la distribució amb l’objecte de donar garantia en el subministrament.

El Clúster recorda que el servei de subministrament de biomassa és un servei energètic bàsic i com a tal ha d’ésser considerat per les diverses administracions a tots els efectes.

En relació a l’afectació que pugui tenir al consumidor final, les instal·lacions seguiran funcionant sense problemes de subministrament, i les empreses d’instal·lació i manteniment del Clúster  confirmen que seguiran donant servei per tal que no afecti l’activitat i el benestar i satisfacció del client final.

Manresa, 17 de març de 2020

President del Clúster de la Bioenergia de Catalunya