ENFOCC

enfocc

ENFOCC

Objectiu: El projecte denominat EnFoCC – Energia, Forest i Canvi Climàtic, té per objectius catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, fent partícips per l’assoliment d’aquest objectiu als agents implicats en el desenvolupament de les zones rurals de Catalunya.

El projecte, liderat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura,  compta amb el suport del Clúster Biomassa ja que es tracta d’un projecte idoni per fomentar el desenvolupament sostenible y responsable dels territoris on s’implementarà.