SecureChain

projectes-SecureChain-969x650

SECURECHAIN

Objectiu: El projecte Secure Chain té per objectiu promoure nous negocis de bioenergia en l’àmbit rural sota criteris innovadors i fomentant la participació de pimes. El projecte està coordinat per l’empresa holandesa Biomass Technology Group i regit per un consorci d’organitzacions de fins a 8 països europeus que reuneixen competències en diferents especialitats en bioenergia, ‘eficiència energètica, la valoració de recursos agroforestals, la gestió de la cadena de subministrament, el disseny d’enginyeria, la gestió financera o la certificació d’estàndards de qualitat i d’inversió ecològica. El projecte ha donat suport més de 20 pimes de sis regions europees a Alemanya, Països Baixos, Suècia, Catalunya, Grècia i Estònia.

El Clúster de la Biomassa forma part del Comitè Tècnic, que té la missió de realitzar el seguiment, informar, identificar, validar i proposar idees innovadores per generar nous negocis de bioenergia