La bioenergia, oportunitat per a la sostenibilitat del sector del packaging de Catalunya

La bioenergia permet que moltes empreses del sector del packaging puguin disposar d’un energia renovable propera, sostenible i econòmica, com és la bioenergia. Alhora, les empreses d’aquest sector tenen una oportunitat liderar la sostenibilitat i la descarbonització industrial a Catalunya, al ser un dels sectors industrials més intensius en l’ús de combustibles fòssils, així com per desenvolupar un paper clau en els objectius de desenvolupament sostenible.

En aquest Webinar, coneixerem amb més detall la bioenergia i els diversos casos d’empreses del sector del packaging que ja incorporen la bioenergia en els seus processos tèrmics per millorar la seva competitivitat industrial i per posar en valor la neutralitat en carboni en els seus productes.

Organitza: Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Packaging Cluster

Programa

Formulari d’inscripció

 

Data

oct. 27 2020

Hora

10:00 - 12:00