Biomassa: Energia pel nostre futur

IRC KIDS
CBC_Logo Joc positiu color
logoACCIO

PROJECTE INTERCLUSTER (IRC)

Objectiu: El Clúster Bioenergia Catalunya participa conjuntament amb el KID’S Cluster en la creació d’un projecte educatiu sobre biomassa, que es realitzarà en escoles de tota Catalunya.

El projecte “Biomassa. Energia pel nostre futur” motivarà els estudiants en la lluita contra el canvi climàtic utilitzant la biomassa com a eina de descarbonització de l’atmosfera.  Les empreses del KID’S Cluster involucrades en aquest projecte són DUNA, Marinva, Dharma i DEP, totes quatre especialitzades en educació i gamificació. L’equip de treball s’ha complementat de manera perfecta amb les nostres empreses del Clúster; Boscat Fusta i UTE Boscos del Vallès (COMSA), les quals han aportat el contingut tècnic i la visita guiada a través de les instal·lacions que seran visitades pels alumnes durant l’activitat.

En resum, aquest polifacètic equip ha aconseguit crear un projecte pilot molt complet que consta de part teòrica amb storytelling; d’un espai lúdic per aprendre jugant; i de la visita a la planta de biomassa de l'empresa UTE Boscos del Vallès.

Juga al joc "Del bosc a la caldera"

Els alumnes es converteixen en Agents de la Biomassa, essent les
persones encarregades d’aconseguir que a la comarca s’usi
l’energia de la biomassa de la manera més sostenible possible.
L’alumnat haurà de resoldre 2 missions on hi tindrà molta
importància l’atzar, el diàleg i la presa de decisions comunes i
ràpides, per tal d’assegurar l’energia sostenible a la seva comarca.

La duració de la partida és de 55 minuts i està previst per jugar en un grup d'aproximadament 30 nens, amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.

S'ofereix una versió descarregable del joc per poder jugar des de qualsevol lloc. La podeu sol·licitar a info@clusterbioenergia.cat

Que comenci la partida!